Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi Tìm Nhà phân phối Liên lạc với Chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support

Nơi Làm Việc Lý Tưởng

Tuân thủ Quy Tắc Vàng
Chân thật
Hỗ trợ sáng tạo: chúng ta phải sáng tạo đổi mới để phát triển & tồn tại
Đưa ra cam kết... thực hiện cam kết
Liên tục cải thiện – lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động (PDCA)
Định hướng theo kết quả – không định hướng theo hành động
Bắt đầu với kết quả dự định sẵn
Sáng tạo trước khi cấp vốn

Nếu các giá trịnguyên tắc chỉ đạo ở trên phù hợp với bạn, bạn có thể phù hợp với Master Fluid Solutions.

Một Tương Lai Tươi Sáng...

Master Fluid Solutions là một tổ chức chuyển đổi đang trải nghiệm một giai đoạn phát triển mới trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi là một công ty hùng mạnh với những mục tiêu và kỳ vọng tăng trưởng 60% trong giai đoạn 5 năm mang tính đột phá... và chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được những mục tiêu đó. Văn hóa tại đây là kinh doanh, nhạy bén, thích ứng và phát triển nhanh.

Một Lịch Sử Đầy Tự Hào...

Master Fluid Solutions được Clyde A. Sluhan thành lập vào năm 1951 là một doanh nghiệp với mục tiêu không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là một doanh nghiệp tận tâm trong việc nâng cao năng suất sản xuất nhằm mang đến lợi ích cho nhân loại bằng một mức sống cao hơn với chi phí thấp hơn bao giờ hết. Ông tin rằng mình được gửi đến thế giới này không phải để "truy cầu hạnh phúc", mà là để giúp đỡ người khác, và theo lời của triết gia Leo Rosten là, "để tạo ra những khác biệt mà (ông) đã một lòng theo đuổi."

Một Công Ty Tuyệt Vời

Cam kết của chúng tôi đối với trách nhiệm về môi trường và quản lý sản phẩm được chứng minh thông qua hoạt động đào tạo toàn diện các cộng sự, nhà phân phối và người dùng cuối của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng các thực tiễn hợp lý về môi trường góp phần vào việc giảm chất thải, hạ thấp chi phí và nâng cao hiệu quả để đem lại ý nghĩa thiết thực về kinh tế. Chúng tôi thu hút, giữ chân và phát triển Đội Ngũ Nhân Sự Tuyệt Vời bằng cách nuôi dưỡng văn hóa công ty nâng cao tính sáng tạo, không ngừng học hỏi và cải thiện, làm việc nhóm, có trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau.