Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi Tìm Nhà phân phối Liên lạc với Chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support
Aerospace
Aerospace
Aerospace

Không gian vũ trụ

Dung dịch cắt mài gia công kim loại Master Fluid Solutions TRIM giúp đẩy mạnh hoạt động sản xuất và đưa lợi nhuận bay cao
Với sự chấp nhận của hơn 100 đơn vị trong ngành, dung dịch TRIM cao cấp siêu bôi trơn đáp ứng được các nhu cầu gia công hợp kim công nghệ cao của các nhà sản xuất ngành hàng không vũ trụ, giúp đảm bảo tính lặp lại và giảm đáng kể chi phí cho các công cụ gia công đắt đỏ. Hãy bắt đầu cùng TRIM.
Case Studies
Aerospace RBC de Mexico cải thiện đáng kể quy trình, cắt giảm chi phí nhờ Master Fluid Solutions™
RBC de Mexico cải thiện đáng kể quy trình, cắt giảm chi phí nhờ Master Fluid Solutions™
Signicast cải thiện tinh thần nhân viên nhờ Master Fluid Solutions™
RBC de Mexico cải thiện đáng kể quy trình, cắt giảm chi phí nhờ Master Fluid Solutions™
Signicast cải thiện tinh thần nhân viên nhờ Master Fluid Solutions™