Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi Tìm Nhà phân phối Liên lạc với Chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support

Chất Tổng Hợp Chống Ăn Mòn

Với nồng độ đậm đặc và giá phải chăng, các chất tổng hợp chống ăn mòn Master STAGES™ để lại một lớp màng mỏng, có thể hòa tan trong nước, giúp bảo vệ chống gỉ và ô-xy hóa từ một đến hai tháng. Sạch và tạo bọt rất ít, các chất tổng hợp chống ăn mòn Master STAGES không có ba-ri và rất ít thành phần V.O.C.

Số sản phẩm trong hạng mục là 0