สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support About Us ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support About Us
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support

สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดสังเคราะห์

สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดสังเคราะห์ Master STAGES™ สูตรเข้มข้นสูงคุ้มค่าเงินจะเคลือบแผ่นฟิล์มบาง ๆ ที่ละลายน้ำได้ไว้เพื่อป้องกันสนิมและการเกิดออกซิเดชันนาน 1 ถึง 2 เดือน สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดสังเคราะห์ Master STAGES ช่วยเพิ่มความสะอาดและมีฟองน้อยมาก อีกทั้งยังปราศจากแบเรียมและมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ในปริมาณต่ำมาก

จำนวนผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้คือ 0