สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ

ระบบทำความสะอาดถังเก็บแยก

Yellow Bellied Sump Suckers™ - คำตอบในการทำความสะอาดถังเก็บแยกน้ำยาหล่อเย็นเครื่องจักรกลอย่างทั่วถึง ไม่มีเครื่องล้างถังเก็บแยกใด ๆ ที่รวดเร็วกว่าและประสิทธิภาพสูงกว่านี้

จำนวนผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้คือ 1

Yellow Bellied Sump Sucker™ Li'l Sucker™

Yellow Bellied Sump Sucker™ Li'l Sucker™

Li'l Sucker™ เป็นน้องใหม่ล่าสุดในกลุ่มระบบสุญญากาศทำความสะอาดถังเก็บแยก Yellow Bellied Sump Sucker™ จากงานวิจัยความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์การทดลองใช้งานในภาคสนามเป็นเวลานาน ลูกค้าสามารถบอกเราได้ว่า ตนเองชอบ ไม่ชอบ ไม่เห็นคุณค่า และอยากเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใดบ้าง ผลที่ได้คือ Yellow Bellied Sump Sucker ที่ออกแบบขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้า มีความทนทาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้งานง่าย และให้อัตราการไหลที่ดีเยี่ยมในการดูดและปล่อยทิ้ง

 • กำจัดน้ำยาหล่อเย็น กากตะกอน และเศษวัสดุออกจากถังเก็บแยก
 • กรองกากตะกอนและเศษวัสดุออกจากน้ำยา
 • ส่งน้ำยาหล่อเย็นที่กรองแล้วกลับคืนไปยังถังเก็บแยกของเครื่องมือกล หรือ
 • ลำเลียงน้ำยาหล่อเย็นไปยังบ่อบำบัดของเสียเพื่อกำจัดทิ้ง หรือไปยังระบบแปรใช้ใหม่ XYBEX เพื่อแปรใช้ใหม่

คุณลักษณะ

 • ความจุถัง 50 แกลลอน (190 ลิตร)
 • อัตราการดูดสูงถึง 85 GPM (320 LPM)
 • อัตราการปล่อยทิ้งสูงถึง 40 GPM (150 LPM)
 • ความจุตะกร้าบรรจุเศษวัสดุ 1.6 ฟุต3 (45 dm3) ประมาณ 12 แกลลอน (45 ลิตร)
 • มีทั้งรุ่นเติมอากาศแบบเวนจูรีและรุ่นไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้า 120 VAC, เฟสเดียว, 50 Hz/60 Hz รุ่นมาตรฐาน
 • ระบบไฟฟ้า 220 VAC, เฟสเดียว, 50 Hz/60 Hz รุ่นเลือกได้
 • มาพร้อมท่อยางอ่อนและเครื่องมือทำความสะอาดแบบตรง
 • มีเครื่องมือทำความสะอาดให้เลือกได้
 • เหมาะอย่างยิ่งกับถังเก็บแยกของเครื่องมือกลที่มีขนาดเล็ก