สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ

สารยับยั้งการกัดกร่อนผสมน้ำมัน/ตัวทำละลาย

สารยับยั้งการกัดกร่อนผสมน้ำมันหรือตัวทำละลาย Master STAGES™ หรือสารป้องกันสนิม มีคุณสมบัติที่ไม่ทำให้เกิดคราบ แทนที่น้ำ และสามารถใช้กับโลหะได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานจุ่มหรือฉีดพ่น ในระยะสั้นหรือระยะยาว สารยับยั้งการกัดกร่อน Master STAGES สูตรเข้มข้นสูงพิเศษและทนทานยิ่งจะช่วยป้องกันตามที่คุณต้องการ

จำนวนผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้คือ 0