สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ปฏิบัติตามกฎทองคำ
พูดความจริง
ส่งเสริมนวัตกรรม: เราต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อการเจริญเติบโตและอยู่รอด
ตั้งใจมุ่งมั่น... บรรลุตามความมุ่งมั่น
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง – วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง (PDCA)
มุ่งผลลัพธ์เป็นหลัก – ไม่ใช่มุ่งแค่การกระทำ
เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายไว้ในใจ
ความคิดสร้างสรรค์มาก่อนทุน

หาก ค่านิยม และ หลักการชี้แนะ ข้างต้นตรงใจคุณ คุณอาจมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ Master Fluid Solutions

อนาคตที่สดใส...

Master Fluid Solutions เป็นองค์กรในช่วงเปลี่ยนผ่านที่กำลังเผชิญหน้ากับการเจริญเติบโตในรูปแบบใหม่บนเวทีระดับโลก เราเป็นบริษัทที่มั่นคงแข็งแกร่ง ซึ่งมีเป้าหมายและความคาดหวังที่ท้าทายเพื่อทำให้บริษัทมีการเติบโต 60% ภายในช่วงเวลา 5 ปี... และเราใกล้จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแล้ว วัฒนธรรมของเราเป็นแบบผู้ประกอบการ ตอบสนองทันควัน ปรับตัวได้ และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจ...

Master Fluid Solutions ก่อตั้งขึ้นโดย Clyde A. Sluhan ในปี 1951 ไม่ใช่เพื่อให้เป็นธุรกิจที่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นบริษัทที่ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติด้วยมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนต่ำกว่าเดิม เขาเชื่อว่าหน้าที่ของเขาบนโลกนี้ไม่ใช่เพื่อ "แสวงหาความสุข" แต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ดังที่นักปรัชญานาม ลีโอ รอสเตน กล่าวไว้ว่า "เกิดมาทั้งทีควรใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด"

บริษัทที่ยิ่งใหญ่

เรามีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลผลิตภัณฑ์ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมแบบเข้มข้นแก่ผู้ร่วมงาน ตัวแทนจำหน่าย และผู้ใช้ปลายทางของเราอย่างทั่วถึง เราเชื่อว่าหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทต่อการลดปริมาณของเสีย ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า เราดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยส่งเสริมวัฒนธรรมที่ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน