Rozwiązania Produkty Support About Us Skontaktuj się z nami
Rozwiązania Produkty Support About Us
Rozwiązania Produkty Support

Wspaniałe miejsce do pracy

Przestrzegaj złotej zasady
Mów prawdę
Wspieraj innowacje: musimy być innowacyjni, aby prosperować i przetrwać
Podejmij zobowiązanie i dotrzymaj go
Ciągle się doskonal – planuj, rób, sprawdzaj, działaj (PDCA)
Bądź ukierunkowany(-a) na wynik – nie na samo działanie
Zacznij z myślą o celu
Kreatywność ponad kapitałem

Jeżeli powyższe wartości i zasady przewodnie przemawiają do Ciebie, możesz nadawać się do pracy dla Master Fluid Solutions.

Świetlana przyszłość...

Master Fluid Solutions jest w okresie przejściowym; organizacja wchodzi w nowy rozdział rozwoju na skalę światową. Jesteśmy solidną firmą, która narzuca sobie ambitne cele i oczekiwania względem wzrostu 60% na okres pięciu lat... i jesteśmy na dobrej drodze, aby te cele zrealizować. Odznaczamy się kulturą przedsiębiorczości, responsywnością i krótkim czasem reakcji.

Historia napawająca duma...

Firma Master Fluid Solutions została założona przez Clyde'a A. Sluhana w 1951 roku nie tylko dla osiągnięcia zysku, ale jako firma dążąca do poprawy wydajności produkcji dla dobra ludzkości, aby podwyższyć standard życia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Wierzył, że urodził się nie po to, aby "dążyć tylko do własnego szczęścia", ale żeby pomagać innym; cytując filozofa Leo Rostena: " „aby nadać znaczenie swojemu życiu”."

Wspaniała firma

Szeroko zakrojone szkolenia pracowników, dystrybutorów i użytkowników końcowych pomagają nam wywiązać się z naszego zobowiązania do przyjęcia odpowiedzialności za środowisko i zarządzanie produktami. Wierzymy, że rozsądne praktyki środowiskowe, które przyczyniają się do redukcji odpadów, obniżenia kosztów i zwiększenia skuteczności, są zasadne ekonomicznie. Przyciągamy i zatrzymujemy wspaniałych ludzi oraz pozwalamy im się rozwijać poprzez kultywowanie kultury organizacyjnej, która sprzyja kreatywności, ustawicznemu kształceniu się i doskonaleniu, pracy zespołowej, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu.