Rozwiązania Produkty Support About Us Skontaktuj się z nami
Rozwiązania Produkty Support About Us
Rozwiązania Produkty Support
Historia napawająca dumą
Firma Master Chemical Corporation, aktualnie Master Fluid Solutions, została założona przez Clyde'a A. Sluhana w 1951 roku nie tylko w celu osiągnięcia zysku, ale jako firma dążąca do poprawy wydajności produkcji dla dobra ludzkości, aby podwyższyć standard życia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Clyde wierzył, że urodził się nie po to, aby dążyć tylko do własnego szczęścia, ale żeby pomagać innym; cytując filozofa Leo Rostena: „aby nadać znaczenie swojemu życiu”.

Historia napawająca dumą

Firma Master Chemical Corporation, aktualnie Master Fluid Solutions, została założona przez Clyde'a A. Sluhana w 1951 roku nie tylko w celu osiągnięcia zysku, ale jako firma dążąca do poprawy wydajności produkcji dla dobra ludzkości, aby podwyższyć standard życia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Clyde wierzył, że urodził się nie po to, aby dążyć tylko do własnego szczęścia, ale żeby pomagać innym; cytując filozofa Leo Rostena: „aby nadać znaczenie swojemu życiu”.

1951
Spojrzenie w przeszłość

Clyde A. Sluhan
Film przedstawiający Clyde'a A. Sluhana, z „Cudu w miejscu cięcia”, „Rozwiązywanie problemów stanowi naszą wartość w Państwa działalności. Od badań do rzeczywistości, chemia stosowana w obróbce metali. W firmie Master Chemical to idea pracy na rzecz postępu”.
 

Skromne początki
Clyde A. Sluhan urodził się 14 listopada 1911 roku i trafił, wraz z dwiema siostrami, do Luterańskiego Domu Sierot w Toledo, w stanie Ohio. Clyde był zawsze wdzięczny za opiekę luterańskich sióstr. Zrodziła się w nim głęboka wiara w Jezusa i przyjął silną etykę pracy, która miała go zaprowadzić daleko.


Skromne początki
Skromne początki
Clyde A. Sluhan urodził się 14 listopada 1911 roku i trafił, wraz z dwiema siostrami, do Luterańskiego Domu Sierot w Toledo, w stanie Ohio. Clyde był zawsze wdzięczny za opiekę luterańskich sióstr. Zrodziła się w nim głęboka wiara w Jezusa i przyjął silną etykę pracy, która miała go zaprowadzić daleko.

W 1933 roku Clyde został drugą osobą o korzeniach luterańskich, która zdobyła wykształcenia wyższe. Imał się kilku prac w Toledo, po których zatrudnił się jako chemik w firmie zajmującej się klejeniem osnów w Atlancie. Clyde szybko poznał Marian Elliott, jego przyszłą żonę i współzałożycielkę firmy Master Chemical.
Skromne początki
SB-01-Clyde-Movie-Set
Opracowanie technologii TRIM®
W 1936 roku, po narodzinach pierwszego syna Elliota, Clyde i Marian przenieśli się do Connecticut, gdzie Clyde zatrudnił się w firmie American Cyanamid i pracował nad wczesnymi cieczami chłodząco-smarującymi do skrawania i szlifowania.


Opracowanie technologii TRIM<sup>®</sup>
Opracowanie technologii TRIM®
W 1936 roku, po narodzinach pierwszego syna Elliota, Clyde i Marian przenieśli się do Connecticut, gdzie Clyde zatrudnił się w firmie American Cyanamid i pracował nad wczesnymi cieczami chłodząco-smarującymi do skrawania i szlifowania.

Następnie pracował dla firmy F.E. Anderson Oil Company przy promocji produktów. Podczas swoich podróży zauważył duże zapotrzebowanie na ciecze chłodząco-smarujące do skrawania i kontynuował prace nad nimi. Kiedy właściciel F. E. Anderson zmienił zdanie i nie sprzedał mu swojej firmy, Clyde wraz z Marian postanowili założyć własną. Po opracowaniu 3528 projektów Clyde udoskonalił formułę oraz przeniósł się, wraz ze swoją rodziną, do Toledo, w stanie Ohio, do centralnego ośrodka amerykańskiego przemysłu wytwórczego. Clyde i Marian przystąpili do budowy firmy Master Chemical po jej zawiązaniu w 1951 roku.

Początki
Firma Master Chemical została założona jako prawdziwa działalność rodzinna w starym magazynie ziemniaków w centrum Toledo. Clyde zajmował się wytwarzaniem i sprzedażą produktów, Marian księgowością i zamówieniami, a trójka ich dzieci, Elliott, Bill, i Sally we wszystkim pomagała.


Początki
Początki
Firma Master Chemical została założona jako prawdziwa działalność rodzinna w starym magazynie ziemniaków w centrum Toledo. Clyde zajmował się wytwarzaniem i sprzedażą produktów, Marian księgowością i zamówieniami, a trójka ich dzieci, Elliott, Bill, i Sally we wszystkim pomagała.

Clyde i Marian zatrudniali dystrybutorów i zaczęli skupiać się na obsłudze produktów oraz edukacji klientów czy inżynierów sprzedaży. Po latach ciągłego i stabilnego rozwoju firma Master Chemical otworzyła się na nowe możliwości, zakładając w1962 roku siedzibę w Perrysburgu, w stanie Ohio.

Recykling i ochrona środowiska
W 1971 roku firma Master Chemical rozpoczęła pracę nad rozwojem systemów recyklingu w celu przedłużenia cyklu życia produktów. Dorastanie w sierocińcu i życie w czasach wielkiego kryzysu zaszczepiło w Clydzie pogardę dla marnotrawstwa. Choć mogło się to wiązać ze zmniejszeniem sprzedaży, Clyde – z pomocą swojego syna Billa i serwisanta Jay'a Threadgilla – opracował rozwiązanie, które stało się normą w branży, tj. „system XYBEX”. Pozwolił on klientom zredukować marnotrawstwo chłodziwa do 80%. Zysk zszedł na drugi plan na rzecz rozsądnej gospodarki zasobami naturalnymi w słusznej sprawie.


Recykling i ochrona środowiska
Recykling i ochrona środowiska
W 1971 roku firma Master Chemical rozpoczęła pracę nad rozwojem systemów recyklingu w celu przedłużenia cyklu życia produktów. Dorastanie w sierocińcu i życie w czasach wielkiego kryzysu zaszczepiło w Clydzie pogardę dla marnotrawstwa. Choć mogło się to wiązać ze zmniejszeniem sprzedaży, Clyde – z pomocą swojego syna Billa i serwisanta Jay'a Threadgilla – opracował rozwiązanie, które stało się normą w branży, tj. „system XYBEX”. Pozwolił on klientom zredukować marnotrawstwo chłodziwa do 80%. Zysk zszedł na drugi plan na rzecz rozsądnej gospodarki zasobami naturalnymi w słusznej sprawie.

Ciągły rozwój
W 1981 roku firma Master Chemical otworzyła drugi zakład w Huntsville, w stanie Texas; rozpoczął się okres wzrostu, który trwa do dziś. Firma Master Fluid Solutions ma siedziby i zakłady produkcyjne w Chinach, Europie, Indiach, Tajlandii i Wietnamie. Niezależnie od wielkości Master Fluid Solutions pozostaje firmą rodzinną, która prowadzi swoją działalność według „złotej zasady”.
Ciągły rozwój

2024
Spojrzenie w przyszłość
List Billa i Sally'ego na temat spuścizny firmy:
List Billa i Sally'ego na temat spuścizny firmy:
Wizją rodziny Sulhanów jest dalsze funkcjonowanie firmy Master Fluid Solutions jako dynamicznej i rozwijającej się działalności, która tworzy długotrwałą wartość dla swoich interesariuszy.

W uznaniu ducha jej założycieli „chcemy, aby Master Fluid Solutions pozostała firmą rodzinną (a jeżeli to możliwe – zarządzaną przez rodzinę). Nie oddamy długotrwałej stabilności i rentowności w zamian za szybki, krótkotrwały i niezrównoważony rozwój”.

„Oczekujemy, że rada dyrektorów i zarząd zaplanują i będą realizować założenia długoterminowej, zrównoważonej ścieżki ku opłacalnemu wzrostowi, który będzie służyć właścicielom, naszym pracownikom oraz zewnętrznym interesariuszom”.

„Wizja organizacyjna, wartości i misja firmy Master Fluid Solutions zaprezentowane tutaj zostały opracowane przez radę dyrektorów i zarząd w celu zachowania zgodności z wizją rodziny Sluhanów. Oni, — tj. dyrektorzy, zarząd i członkowie rodziny Sluhanów — zobowiązali się do utrwalania dynamicznej i rozwijającej się działalności zgodnie z wizją, wartościami i misją w ramach długoterminowej strategii organizacyjnej, z naciskiem na innowacyjne rozwiązania o wartości dodanej, aby spełniać złożone potrzeby naszych klientów”.

„Zwracamy się z prośbą do pracowników firmy Master Fluid Solutions, aby realizowali tę wizję i aby każde ich działanie było napędzane potrzebą jej realizacji”.

William A. Sluhan       Sally Sluhan Wright


Wizja rodziny Sluhanów:
Jako dobrzy zarządcy naszego dziedzictwa:
  • „Dążymy do podtrzymania fundamentalnych wartości judeochrześcijańskich, zawierających się w złotej zasadzie: Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”.
  • „Naszą wizją jest dalsze funkcjonowanie firmy Master Fluid Solutions jako dynamicznej i rozwijającej się działalności, która tworzy długotrwałą wartość dla swoich interesariuszy”.
  • „Nie oddamy długotrwałej stabilności i rentowności w zamian za szybki, krótkotrwały i niezrównoważony rozwój”.
  • „Bezpieczeństwo nie podlega negocjacji, a my zobowiązujemy się do uczynienia wszystkiego, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, dystrybutorom i klientom przed zakupem, w trakcie eksploatacji oraz po utylizacji produktów”.
Strona Fundacji Społeczności Toledo: toledocf.org

Prawnuki Clyde'a i Marian Sluhanów
Prawnuki Clyde'a i Marian Sluhanów

Praca społeczna i wsparcie dla organizacji charytatywnych
Wsparcie osób w potrzebie w społecznościach, gdzie żyjemy i pracujemy.
Praca społeczna i wsparcie dla organizacji charytatywnych

Nagrody
Clyde ustanowił normę pomocy branżowej.


Nagrody
Nagrody
Clyde ustanowił normę pomocy branżowej.
Nagrody
Firma Master Fluid Solutions otrzymuje wiele nagród i certyfikatów za nadzwyczajne wyniki w przemyśle obróbki metali.
Nagrody

Wspaniała firma
Wspaniała firma
Szeroko zakrojone szkolenia pracowników, dystrybutorów i użytkowników końcowych pomagają nam wywiązać się z naszego zobowiązania do przyjęcia odpowiedzialności za środowisko i zarządzanie produktami. Wierzymy, że rozsądne praktyki środowiskowe, które przyczyniają się do redukcji odpadów, obniżenia kosztów i zwiększenia skuteczności, są zasadne ekonomicznie. Przyciągamy i zatrzymujemy wspaniałych ludzi oraz pozwalamy im się rozwijać poprzez kultywowanie kultury, która sprzyja kreatywności, ustawicznemu kształceniu się i doskonaleniu, pracy zespołowej, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu.