สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ
A2A
Logo - XYBEX™ wrapped with Fluid Management and Master Fluid Solutions, teal

XYBEX

เพิ่มผลผลิตสูงสุด ลดของเสียให้น้อยที่สุด และลดต้นทุนลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยระบบจัดการน้ำยาหล่อเย็น XYBEX™
เมื่อใช้ระบบจัดการน้ำยาหล่อเย็นที่เหมาะสม อุปกรณ์ของ XYBEX จะคืนทุนให้อย่างรวดเร็ว โดยช่วยลดการใช้น้ำยาหล่อเย็น ค่าใช้จ่ายในการกำจัดทิ้ง และระยะเวลาหยุดทำงานอย่างเห็นได้ชัดเจน อุปกรณ์ XYBEX จะช่วยเพิ่มผลกำไรให้คุณได้ ตั้งแต่ผู้ผลิตตามสั่งไปจนถึงผู้ผลิตระดับยักษ์ใหญ่