สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support About Us ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support About Us
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support
Automotive
Automotive
Automotive

ยานยนต์

วางใจให้ Master Fluid Solutions ช่วยเพิ่มการผลิตยานยนต์และผลกำไรของคุณ
ด้วยแรงหนุนจากผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์จึงมีความพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้า ผลิตชิ้นส่วนที่ไร้ที่ติได้อย่างต่อเนื่อง – เพิ่มกำลังผลิต และทำให้ระยะเวลาหยุดทำงานกลายเป็นเรื่องในอดีตด้วย Master Fluid Solutions
Case Studies
Automotive น้ำยาหล่อเย็น TRIM™ ช่วยเร่งการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19
น้ำยาหล่อเย็น TRIM™ ช่วยเร่งการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตัดต้นทุนค่าสารทำความสะอาดได้ 34% ด้วย Master STAGES™ Task2™ GF
น้ำยาหล่อเย็น TRIM™ ช่วยเร่งการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตัดต้นทุนค่าสารทำความสะอาดได้ 34% ด้วย Master STAGES™ Task2™ GF
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำยาหล่อเย็นลง 42% ด้วย WEDOLiT™ FW 7652