สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ
Compressor
Compressor
Compressor

คอมเพรสเซอร์

เผชิญหน้ากับปัญหาในการผลิตคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศด้วยผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงจาก Master Fluid Solutions
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้มีการเร่งผลิตคอมเพรสเซอร์ รวมทั้งระบบปรับอากาศและทำความเย็น วิ่งแซงหน้าคู่แข่งด้วย Master Fluid Solutions ที่มีคุณภาพสูง
Case Studies
Compressor น้ำยาหล่อเย็น TRIM™ ช่วยเร่งการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19
น้ำยาหล่อเย็น TRIM™ ช่วยเร่งการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19
Precision Machining Operation เพิ่มอัตราผลิตภาพเป็น 2 เท่าด้วย TRIM™ HyperSol™ 888NXT
น้ำยาหล่อเย็น TRIM™ ช่วยเร่งการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19
Precision Machining Operation เพิ่มอัตราผลิตภาพเป็น 2 เท่าด้วย TRIM™ HyperSol™ 888NXT