สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือ
C29C
Logo - TRIM™ wrapped with Metalworking Fluids and Master Fluid Solutions, teal

TRIM

บรรลุผลสำเร็จเหนือใครด้วยน้ำยาหล่อเย็นสำหรับงานตัดและงานกลึง TRIM™ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ใช้น้ำยาหล่อเย็น TRIM เพื่อลดจำนวนแรงงาน ระยะเวลาหยุดทำงาน น้ำยา การกำจัดทิ้ง และต้นทุนเครื่องมือ มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานให้การยอมรับอย่างดีเยี่ยม สร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนผลกำไร
ค้นหาผลิตภัณฑ์ TRIM ที่ตรงกับความต้องการในการแปรรูปโลหะของคุณโดยเฉพาะด้วยดัชนีการใช้งานที่มีประโยชน์นี้

ดัชนีการใช้งาน TRIM

การขัดผิว
K
การขัดผิว
การขัดผิว
M
การขัดผิว
การขัดผิว
P
การขัดผิว
การขัดผิว
S
การขัดผิว
การขึ้นรูป
K
การขึ้นรูป
การขึ้นรูป
N
การขึ้นรูป
การขึ้นรูป
M
การขึ้นรูป
การขึ้นรูป
P
การขึ้นรูป
การขึ้นรูป
S
การขึ้นรูป
การตัด
K
การตัด
การตัด
N
การตัด
การตัด
M
การตัด
การตัด
P
การตัด
การตัด
S
การตัด
การยับยั้งการกัดกร่อน
K
การยับยั้งการกัดกร่อน
การยับยั้งการกัดกร่อน
N
การยับยั้งการกัดกร่อน
การยับยั้งการกัดกร่อน
M
การยับยั้งการกัดกร่อน
การยับยั้งการกัดกร่อน
P
การยับยั้งการกัดกร่อน
การยับยั้งการกัดกร่อน
S
การยับยั้งการกัดกร่อน
การเจียรผิว
K
การเจียรผิว
การเจียรผิว
N
การเจียรผิว
การเจียรผิว
M
การเจียรผิว
การเจียรผิว
P
การเจียรผิว
การเจียรผิว
S
การเจียรผิว