Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi Tìm Nhà phân phối Liên lạc với Chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support
C29C
Logo - TRIM™ wrapped with Metalworking Fluids and Master Fluid Solutions, teal

TRIM

Nắm bắt các hoạt động vận hành tiên tiến với dung dịch cắt mài TRIM™ được công nhận trên toàn cầu
Tận dụng các dung dịch TRIM để giảm chi phí nhân công, thời gian chết, dung dịch, xử lý và dụng cụ. Đảm bảo việc tuân thủ quy chuẩn, đạt được nghiệm thu vận hành xuất sắc, cung cấp nơi làm việc an toàn hơn và mang đến lợi nhuận ròng từ các khoản tiết kiệm được.
Find a TRIM product for your specific metalworking need with this handy Application Index.

TRIM APPLICATION INDEX

cắt
K
cắt
cắt
N
cắt
cắt
M
cắt
cắt
P
cắt
cắt
S
cắt
chống ăn mòn
K
chống ăn mòn
chống ăn mòn
N
chống ăn mòn
chống ăn mòn
M
chống ăn mòn
chống ăn mòn
P
chống ăn mòn
chống ăn mòn
S
chống ăn mòn
forming
K
forming
forming
N
forming
forming
M
forming
forming
P
forming
forming
S
forming
Mài
K
Mài
Mài
N
Mài
Mài
M
Mài
Mài
P
Mài
Mài
S
Mài