Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi Tìm Nhà phân phối Liên lạc với Chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support

Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Cập nhật mới nhất vào ngày 28 tháng 11 năm 2023
Ngày có hiệu lực 11 tháng 12 năm 2023

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này mô tả các chính sách của Công ty TNHH Master Chemical Việt Nam, Tầng 17, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 116301, Việt Nam, email: [email protected], điện thoại: +84 24-35123436 về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi (www.masterfluids.com). ("Dịch Vụ"). Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn chấp thuận với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ nếu bạn không chấp thuận.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và sẽ đăng Chính Sách về Quyền Riêng Tư sửa đổi trên Dịch Vụ. Chính Sách sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi Chính Sách sửa đổi được đăng trên Dịch Vụ và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ sau thời điểm đó sẽ được xem là bạn chấp nhận Chính Sách về Quyền Riêng Tư sửa đổi đó. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên xem lại trang này.

 1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

  Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các thông tin cá nhân sau đây về bạn:

  1. Họ tên
  2. Email
  3. Di động
  4. Hồ sơ đăng trên mạng xã hội
  5. Địa chỉ làm việc
 2. Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Của Bạn:

  Chúng tôi thu thập/nhận thông tin về bạn theo cách sau đây:

  1. Khi người dùng điền vào mẫu đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo một cách thức nào đó
  2. Các hoạt động tương tác với trang web
  3. Từ các nguồn công cộng
 3. Nơi Lưu Trữ Dữ Liệu:

  Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu được mã hóa có quyền truy cập bị giới hạn. Chúng tôi có triển khai cơ chế kiểm soát và xác thực truy cập nhằm đảm bảo chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới có quyền truy cập dữ liệu được lưu trữ. Dữ liệu của quý vị được lưu trữ trên các máy chủ được đặt tại Hoa Kỳ, và việc xử lý dữ liệu có thể diễn ra ở Hoa Kỳ, Mexico, Úc, Vương Quốc Anh và các quốc gia có quyết định về tính phù hợp hoặc các biện pháp bảo vệ thích hợp.

 4. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn:

  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích sau đây:

  1. Tiếp thị/Quảng bá/Khuyến mãi
  2. Tạo tài khoản người dùng
  3. Chứng nhận
  4. Thu thập phản hồi từ khách hàng
  5. Hỗ trợ
  6. Thông tin quản trị
  7. Quảng cáo có mục tiêu
  8. Bảo vệ trang web
  9. Quản lý tài khoản người dùng

  Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp thuận và sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn sau khi nhận được sự chấp thuận của bạn và sau đó, chỉ sử dụng cho (các) mục đích mà bạn đã chấp thuận, trừ khi chúng tôi bắt buộc phải làm khác đi theo quy định của pháp luật.

 5. Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn:

  Chúng tôi sẽ không chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự chấp thuận của bạn, trừ những trường hợp hạn chế như mô tả dưới đây:

  1. Phân Tích Dữ Liệu/li>

  Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển giao cho họ cho mục đích mà thông tin được chuyển giao và không lưu trữ thông tin lâu hơn thời gian bắt buộc để thực hiện mục đích đó.

  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây: (1) để tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác; (2) để thực thi các thỏa thuận của bạn với chúng tôi, gồm cả Chính Sách về Quyền Riêng Tư này; hoặc (3) để phản hồi các khiếu kiện cho rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu Dịch Vụ hoặc công ty chúng tôi sáp nhập hoặc được mua lại bởi một công ty khác, thì thông tin của bạn sẽ là một phần tài sản được chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

 6. Lưu Trữ Thông Tin Của Bạn:

  Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn từ 90 ngày đến 2 năm sau khi người dùng đóng tài khoản của họ hoặc cho đến khi chúng tôi vẫn cần thông tin để thực hiện các mục đích thu thập thông tin như được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi có thể cần lưu trữ một số thông tin trong thời gian dài hơn như việc ghi chép hồ sơ/báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc vì những lý do hợp lệ khác như thực thi các quyền pháp lý, ngăn chặn gian lận, v.v. Thông tin ẩn danh còn lại và thông tin tổng hợp, cả hai đều không xác định danh tính của bạn (trực tiếp hoặc gián tiếp), có thể được lưu trữ vô thời hạn.

 7. Các Quyền của Bạn:

  Căn cứ vào luật pháp áp dụng, bạn có thể có quyền truy cập và sửa đổi hay xóa dữ liệu cá nhân của mình hoặc nhận được bản sao dữ liệu cá nhân của mình, hạn chế hay phản đối việc xử lý chủ động dữ liệu của bạn, yêu cầu chúng tôi chia sẻ (di chuyển) thông tin cá nhân của bạn cho một tổ chức khác, rút lại mọi chấp thuận bạn đã cung cấp cho chúng tôi để xử lý dữ liệu của bạn, quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền, cũng như các quyền khác có thể phù hợp theo luật pháp hiện hành. Để thực hiện những quyền này, bạn có thể viết thư cho chúng tôi và gửi tới [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn theo quy định của luật pháp hiện hành.

  Bạn có thể từ chối nhận các thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc việc lập hồ sơ mà chúng tôi thực hiện cho mục đích tiếp thị bằng cách viết thư cho chúng tôi và gửi tới [email protected].

  Xin lưu ý rằng nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân bắt buộc hoặc rút lại chấp thuận cho phép xử lý thông tin cá nhân đó cho các mục đích bắt buộc, thì bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng được các dịch vụ cần phải có thông tin của bạn.

 8. Các Cookie Và Các Thông Tin Khác

  Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng những công nghệ theo dõi này và sự lựa chọn của bạn đối với những công nghệ này, vui lòng tham khảo Chính Sách Sử Dụng Cookie của chúng tôi.

 9. Bảo Mật:

  Việc bảo mật thông tin của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý để ngăn chặn sự mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi trái phép thông tin mà chúng tôi kiểm soát. Tuy nhiên, do những rủi ro tự nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo mật tuyệt đối và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển giao cho chúng tôi và bạn sẽ tự chịu nguy cơ rủi ro của riêng mình khi chuyển giao thông tin cho chúng tôi.

 10. Khiếu Nại/Nhân Viên Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu:

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về việc xử lý thông tin của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ, bạn có thể gửi email cho Nhân Viên Xử Lý Khiếu Nại của chúng tôi tại Công ty Master Chemical Việt Nam, Tầng 17, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải quyết các lo ngại của bạn theo quy định của luật pháp hiện hành.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư được tạo với CookieYes.