Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi Tìm Nhà phân phối Liên lạc với Chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support Về chúng tôi
Các giải pháp Các sản phẩm Support
 -

Anonymous Ethics Hotline Program

hoặcđitới: www.lighthouse-services.com/masterchemical

đầutiênnhậpmãtruycập: 1-201-0288 (VNPT)
1-228-0288 (Viettel)

sauđóquay sốmiễnphí: 800-603-2869

Master Fluid Solutions cungcấpmộtđườngdâybáocáonóngchocácnhânviênđểbáocáobấtkỳsựcốnàomộtcáchbímật:

Các vấn đềkinh doanh thường không cần đến sựnặc danh và nên được chuyển tới quản lý của nhân viên hoặc phòng Nhân Sự.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO CÁO NẶC DANH

Tất cảcác cuộc gọi đều bảo mật và danh tính của người gọi sẽlà nặc danh.

hoặcđitới: www.lighthouse-services.com/masterchemical

đầutiênnhậpmãtruycập: 1-201-0288 (VNPT)
1-228-0288 (Viettel)

sauđóquay sốmiễnphí: 800-603-2869

CAM KẾT BẢO MẬT
Lighthouse là một nhà cung cấp độc lập trợ giúp công ty của bạn nhận biết hoạt động sai trái. Chúng tôi cam kết bảo vệ danh tính của tất cả những người sử dụng hệ thống báo cáo bảo mật của chúng tôi. Các báo cáo được đệ trình bởi Lighthouse cho người chỉ được của công ty, và có hoặc không bị điều tra theo quyết định riêng của công ty. Mặc dù chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của bạn mà không có sự cho phép, danh tính của bạn có thể bị phát hiện trong một cuộc điều tra về các vấn đề được báo cáo vì thông tin bạn đã cung cấp.