C29C
C29C
C29C

TRIM

Nắm bắt các hoạt động vận hành tiên tiến với dung dịch cắt mài TRIM™ được công nhận trên toàn cầu
Tận dụng các dung dịch TRIM để giảm chi phí nhân công, thời gian chết, dung dịch, xử lý và dụng cụ. Đảm bảo việc tuân thủ quy chuẩn, đạt được nghiệm thu vận hành xuất sắc, cung cấp nơi làm việc an toàn hơn và mang đến lợi nhuận ròng từ các khoản tiết kiệm được.
Find a TRIM product for your specific metalworking need with this handy Application Index.

TRIM APPLICATION INDEX