C29C
C29C
C29C

TRIM

บรรลุผลสำเร็จเหนือใครด้วยน้ำยาหล่อเย็นสำหรับงานตัดและงานกลึง TRIM™ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ใช้น้ำยาหล่อเย็น TRIM เพื่อลดจำนวนแรงงาน ระยะเวลาหยุดทำงาน น้ำยา การกำจัดทิ้ง และต้นทุนเครื่องมือ มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานให้การยอมรับอย่างดีเยี่ยม สร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนผลกำไร
ค้นหาผลิตภัณฑ์ TRIM ที่ตรงกับความต้องการในการแปรรูปโลหะของคุณโดยเฉพาะด้วยดัชนีการใช้งานที่มีประโยชน์นี้

ดัชนีการใช้งาน TRIM