สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support About Us ติดต่อเรา
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support About Us
สารละลาย ผลิตภัณฑ์ Support

สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดสังเคราะห์

สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดสังเคราะห์ Master STAGES™ สูตรเข้มข้นสูงคุ้มค่าเงินจะเคลือบแผ่นฟิล์มบาง ๆ ที่ละลายน้ำได้ไว้เพื่อป้องกันสนิมและการเกิดออกซิเดชันนาน 1 ถึง 2 เดือน สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดสังเคราะห์ Master STAGES ช่วยเพิ่มความสะอาดและมีฟองน้อยมาก อีกทั้งยังปราศจากแบเรียมและมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ในปริมาณต่ำมาก

จำนวนผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้คือ 1

Master STAGES™ NOCOR™ S2

สารยับยั้งการกัดกร่อนชนิดละลายน้ำได้

Master STAGES™ NOCOR™ S2

Master STAGES™ NOCOR S2 เป็นสารยับยั้งการกัดกร่อนเหล็กสูตรสังเคราะห์ที่ละลายน้ำได้สำหรับการเก็บรักษาหรือการขนส่งระยะสั้น ใช้งานได้ดีในช่วงความเข้มข้นระหว่าง 3%-10% ในน้ำ ทำให้เกิดแผ่นฟิล์มปกป้องที่บางมากและละลายน้ำได้

  • แผ่นฟิล์มโปร่งใสที่ NOCOR S2 เคลือบไว้สามารถขจัดออกได้ง่ายและไม่เป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนการแปรรูป วัดความหนา หรือประกอบชิ้นส่วน
  • ปราศจากแบเรียมและมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับต่ำมากเมื่อใช้งาน