C29C
C29C
C29C

TRIM

Najwyższa jakość operacji dzięki uznanym płynom do cięcia i szlifowania TRIM™
Płyny TRIM ograniczą robociznę, przestoje, płyny, utylizację i koszty narzędzi. Zapewnij zgodność z przepisami, pełną akceptację operatora, bezpieczniejsze miejsca pracy i oszczędności.
Find a TRIM product for your specific metalworking need with this handy Application Index.

TRIM APPLICATION INDEX